Nieuwe kaart van Nova Zembla en't Waygat nevens de strekking der kusten van Moscovie en Tatariё

Clip