Kaart van het zuidelyk gedeelte van Bresil, met de nabuurige Spaansche bezittingen ten westen

Clip